Coinbaas
crypto
Home » Nieuws & Artikelen – Cryptocurrency » De historie van cryptocurrency en market cap

De historie van cryptocurrency en market cap

Cryptocurrencies verschillen soms in rap tempo van waarde. Zo was er ooit een moment dat de Bitcoin gemakkelijk te minen was en de waarde hooguit tien dollar per Bitcoin was. Maar tijden veranderen en inmiddels is de bekendste cryptovaluta explosief gegroeid. De waarde kan soms op tussen wel 6000 tot 20.000 dollar per Bitcoin liggen.

Hoeveel een cryptovaluta maximaal waard kan worden, is afhankelijk van de market cap. Met market cap wordt de market capitalization bedoeld. Door deze te berekenen, kunnen investeerders achterhalen of het de moeite waard is om in een bepaalde munt te investeren

 

Wat is market cap?

Met ‘market cap’ wordt de totale waarde van een bepaalde cryptovaluta aangeduid. De marketcap is uit te rekenen door het aantal beschikbare coins maal de koerswaarde van de munt te berekenen. Elke cryptovaluta kan een bepaalde maximale waarde vertegenwoordigen. Bij een cryptovaluta die nog niet veel waard is, is het gemakkelijker de marketcap uit te rekenen dan bijvoorbeeld bij Bitcoins. Bij Bitcoins loopt de market cap al ver in de miljarden dollars.

 

Marketcap berekenen

Stel: er is een redelijk nieuwe cryptovaluta. Er zijn 50 miljoen munten van deze valuta in omloop. De valuta zijn 2 euro per stuk waard. De marketcap ligt dan op 100 euro.

Aan de hand van de market cap is ook te berekenen hoe groot de investering moet zijn om een bepaald doel te bereiken. Een cryptocurrency heeft bijvoorbeeld een market cap van 500 miljoen euro. Met nog eens 500 miljoen aan investeringen wordt de totale waarde verdubbeld. Door in totaal 4,5 miljard euro te investeren, is de munt na verloop van tijd al tien keer meer waard.

Een overzicht van een aantal cryptocurrencies

Aan de hand van bovenstaande voorbeelden is al op te maken dat de waarde van een munt snel kan veranderen. Dat hebben onder meer Bitcoin en Ethereum, de twee populairste cryptovaluta, al meerdere keren bewezen. Toch zijn er ook experts en critici die waarschuwen voor met name de Bitcoin. Immers: de market cap is al meerdere keren naar recordhoogte gestegen, om een paar dagen later in hetzelfde tempo te dalen. Daardoor vertoont de Bitcoin signalen van een bubbel. Cryptovaluta kunnen soms een behoorlijk schommelende waarde vertonen. Daardoor is het soms moeilijk te besluiten of je in een bepaalde munt moet investeren of niet.

 

De waardeverandering van de marketcap: Bitcoins

Neem bijvoorbeeld de Bitcoin. De munt vertoont de laatste jaren een steeds grilliger karakter. Aan het einde van 2013, was de market cap van de munt nog slechts 1,48 miljard dollar in totaal. Jarenlang bleef de waarde gelijk, totdat in 2016 de munt plots meer waard werd.

In het tweede kwartaal van 2016 was de munt al ruim zes keer zoveel waard als in de beginjaren. Maar de echte groei begon in 2017. De marketcap lag einde 2016 op ruim 15 miljard dollar, terwijl nog geen vier maanden later de marketcap was doorgegroeid tot 40 miljard dollar. De waarde was dus in korte tijd verdubbeld. De meest explosieve groei vond plaats eind 2017. In het derde kwartaal bedroeg de market cap van de Bitcoin 71,95 miljard dollar, om een kwartaal later 237 miljard dollar waard te zijn.

Experts vonden deze stijging reden om alarm te slaan. Bitcoin zou een soort bubbel zijn waar iedereen in zou willen investeren, om er snel rijk aan te worden. Men zou niet meer denken aan de gevolgen die het investeren in cryptovaluta kan hebben. Op televisie verschenen er zelfs reportages van families die hun hele huisraad hadden verkocht om te kunnen investeren in Bitcoins.

Dergelijke negativiteit leidde tot een behoorlijke crash. Een kwartaal later, begin 2018 is de market cap behoorlijk ingezakt.

 

Schommelende karakter van market caps

Market caps kunnen een behoorlijk schommelend karakter vertonen. Eind 2017 betekende een grote crash voor meerdere cryptovaluta. Daarbij verdampte voor meer dan 200 miljard dollar aan waarde in cryptovaluta. Begin januari 2018 vertoonden de eerste munten weer een aantal signalen van herstel. Toch was de Bitcoin prijs behoorlijk gezakt, waardoor veel investeerders hun geld kwijt raakten.

Na het eerste kwartaal van 2018 nam de marketcap weer enorm toe. In totaal zorgden alle munten samen voor een groei van 30 miljard dollar op de eerste echte werkdag van 2018. Toen lag de gehele market cap op 642 miljard dollar. In één dag lieten de valuta een enorme groei van vijf procent zien. Op die manier stond de market cap een dag later op 653 miljard dollar. Dat kwam mede door de enorme prijsschommelingen van de Bitcoin. In één dag tijd veranderde de waarde van 14.000 dollar naar 20.000 dollar. De waarde is later weer enorm ingezakt.

De waarde van market caps kunnen dan ook behoorlijk veranderen door speculaties. Dit jaar hebben meerdere experts hun licht laten schijnen over de verwachtingen van market caps in de komende jaren. Naar verwacht zou de market cap van 236 miljard dollar de komende jaren stijgen tot wel 3,57 triljoen dollar in 2028. Dat schrijft de Satis Groep. In dat geval zal dat betekenen dat er veel nieuwe cryptovaluta van waarde bij zullen komen. Al in 2021 ligt de waarde mogelijk op 1 triljoen dollar.

Ook voor het einde van 2018 en het begin van 2019 worden er weer flinke schommelingen verwacht. Bitcoin en Ethereum hebben weliswaar een sterke groei laten zien en de market cap schoot door het dak, maar critici zeggen nu dat de marketcap te snel naar een te hoge waarde gegroeid is. Daarna nam de market cap nog verder toe, om pas aan het eind van dit jaar een flinke afname te laten zien. Naar verluidt zullen cryptocoins voor het eerst sinds 2017 weer minder waard zijn van een totale marketcap van 200 miljard dollar.

Zelf de historie van cryptocurrency inzien

Met name de grootste spelers, Bitcoin en Ethereum laten enorme schommelingen zien. Dat heeft onherroepelijk effect op de totale market cap. Er zijn een aantal websites die de marketcap iedere maand indexeren. Op die manier is het mogelijk zelf een beeld te krijgen van het verloop van de marketcap per munt en de volledige marketcap in zijn geheel.

Het terugzoeken van de marketcapwaarde op een bepaald moment, is erg eenvoudig. Een voorbeeld is CoinMarketCap. Op deze website is het mogelijk globale charts in te zien, die terug te zoeken zijn van 1 dag tot wel een jaar geleden. Bovendien is het vaak mogelijk per maand terug te zoeken, tot het begin van de cryptovaluta in 2013. Daardoor krijg je als investeerder een goed beeld van de grillen van de marketcaps bij verschillende cryptovaluta.

 

Investeren of niet: marketcap niet altijd doorslaggevend

De marketcap zegt iets over de totale waarde van een munt. Er is uit af te leiden of een bepaalde cryptovaluta het investeren waard is. Toch is dit niet de enige factor die doorslaggevend is bij de beslissing of men moet investeren of niet. De marketcap kan immers een behoorlijk schommelend beeld vertonen, waardoor men niet veel wijzer wordt.

Een nieuwe munt met een lage marketcap wil niet zeggen dat de munt het investeren niet waard is. Een munt met een hoge marketcap kan ook leiden tot verliezen op investeringen, wanneer deze omslaat. Kijk daarom niet alleen naar de cijfers, maar ook naar het plan achter de munt. Analyseer cijfers en feiten om tot een beslissing te komen. Ten slotte geldt: investeer alleen geld dat je kunt missen.

 

Bronnen:

 

JOIN ONZE COMMUNITY!

Stay up-to-date!