Coinbaas
Home » Wat is technische analyse » Voortzettingspatronen

Voortzettingspatronen

Voortgangspatronen, vervolgpatronen en voortzettingspatronen. Diverse benamingen voor hetzelfde. Deze patronen treden op in grafieken van verschillende tijdsduren. Wanneer deze patronen optreden, kan dit aangeven dat de trend waarschijnlijk zal worden hervat nadat het patroon is voltooid. Een patroon wordt als voltooid beschouwd wanneer het patroon “kan worden getekend” en vervolgens “uitvalt” van dat patroon. Voortzettingspatronen zijn de tegenhanger van Omkeerpatronen in de technische analyse.

Vervolgpatronen zijn te zien op alle tijdframes, van een tick-chart tot een dagelijkse of wekelijkse chart. Gangbare voortzettingspatronen omvatten:

  • Triangles / driehoeken
  • Flags / vlaggen
  • Channels / kanalen / rechthoeken

Triangles / driehoeken

Een driehoek is een patroon in de grafiek van een coin / token waarbij de bodems en de toppen van de koers elkaar langzaam naderen.

Een driehoek kan een omkeerpatroon zijn of een voortzettingspatroon. Kleine driehoeken duiden vaak op een continuering van de trend en grote driehoeken zijn vaker een aanwijzing voor een trendbreuk.

 

opwaartse-driehoek-dalende-driehoek

 

Hoe herken ik een driehoek?

  • Het driehoekspatroon kan drie vormen hebben, te weten een stijgende driehoek, een dalende driehoek of een symmetrische driehoek.

 

Ascending Triangle / Stijgende Driehoek

Bij de stijgende driehoek maakt de koers steeds hogere dalen maar weet aan de bovenkant niet door een bepaalde resistance heen te breken. Dit patroon lijkt een beetje op een dubbel top patroon, met het grote verschil dat er geen duidelijk support level voor de prijs is aan de onderkant.

opwaartse-stijgende-driehoek

 

 

Descending Triangle / Neerwaartse Driehoek

Dit patroon is het tegenovergestelde van de stijgende driehoek.

dalende-driehoek
De pieken zijn dus steeds lager, maar de prijs weet aan de onderkant niet door een bepaald support niveau heen te breken. De prijsverschillen worden steeds kleiner, totdat het resistance niveau zich laat breken.

Symmetrical Triangle / Symmetrische Driehoek

Als laatste onder de driehoeken heb je de symmetrische driehoek.

symmetrical_triangle_patroon
De symmetrische driehoek is een vervolgpatroon uit de technische analyse die aangeeft dat we een flinke beweging van de prijs van een coin / token mogen verwachten. Een symmetrische driehoek ontstaat wanneer van een en dezelfde prijs bewegingen van een coin dezelfde stappen “doorloopt” , elke volgende top is lager is dan de vorige en elke bodem hoger is dan de voorgaande.

 

 

 

Flags / vlaggen

De trend zal zichzelf (hoogstwaarschijnlijk) doorzetten. Een flag kan zowel ontstaan in een uptrend als een downtrend.

flag patroon

 

Hoe herken ik een vlag?

  • De aanloop naar de vlag (vlaggenstok, eerste groene gedeelte links onderin op de afbeelding boven) = langer dan de “vlag” (rode gedeelte) zelf!
  • Een vlag is vaak symmetrisch, je zou twee rechte lijnen kunnen trekken langs de vlag.
  • De vlag zelf beweegt altijd in de tegenovergestelde richting van de trend.

 

Bullish flag / Opwaartse vlag

Een bullish flag beweegt in een opwaartse trend tegen de trend in.

Dit patroon is slechts tijdelijk. De markt “wacht” tot een mooie prijs om te kopen.

 

 

 

Bearish flag / Neerwaartse vlag

De bearish flag is te herkennen in een neerwaartse trend (downtrend) en beweegt juist omhoog, ook tegenovergesteld dus. Deze beweging omhoog is slechts tijdelijk, verkopers van de coin wachten op een nieuw aantrekkelijk moment om te verkopen.

TIP: Bearish flags zijn vaak lastiger te spotten, en geven een trader vaak het gevoel dat de markt weer Bullish wordt!

 

 

 

 

Channels / kanalen / rechthoeken

Zijn eigenlijk allemaal dezelfde benamingen voor een Trendkanaal.

Trendkanalen zijn evenwijdige trendlijnen waartussen de prijs van een coin of token beweegt.

 

trendkanaal_channel_rechthoek

 

Hoe herken ik een “trendkanaal” / kanaal / rechthoek?

  • Bij een dalend trendkanaal is de bovenste lijn de weerstand en de onderste lijn de steun.
  • Bij een stijgend trendkanaal is de bovenste lijn de weerstand en de onderste lijn de steun.
  • Trendkanalen / rechthoeken kunnen zich ook geheel horizontaal bewegen (op meerdere tijdframes). Voorbeelden hieronder.

ascending_descending_pricechannel

 

 

horizontal_coinprice_level

JOIN ONZE COMMUNITY!

Stay up-to-date!