Coinbaas
Home » MACD- Moving Average Convergence Divergene

MACD- Moving Average Convergence Divergene

Deze tool wordt gebruikt om moving average’s te identificeren die een nieuwe trend aanduiden, of die nou bullish of bearish is. De hoogste prioriteit blijft toch het vinden van een trend, aangezien daar het meeste geld gemaakt wordt.

MACD

Bij een MACD chart zie je normaal gesproken 3 getallen die gebruikt worden voor de instellingen ervan. Het eerste getal is het aantal periodes dat gebruikt wordt om de Faster-moving average te berekenen. Het tweede getal is het aantal periodes dat gebruikt wordt voor de slower moving average. Het derde getal is het aantal bars dat gebruikt wordt om de MA te berekenen van het verschil tussen de faster en slower moving average. Bijvoorbeeld: Als je ziet 12,26,9 bij de MACD parameters, is de 12 voor de Faster MA, de 26 voor de Slower Ma en de 9 het verschil tussen de Faster en Slower MA. Dit wordt geplot door middel van verticale lijnen, welke een histogram genoemd wordt.

Het grootste misverstand is bij de lijnen van de MACD. De twee getekende lijnen zijn niet de MA’s van de prijs, maar de MA’s van de verschillen tussen de twee MA’s. In bovenstaand voorbeeld is de faster moving average de MA van het verschil tussen de 12 en 26 periode MA’s. De slower moving average plot het gemiddelde van de voorgaande MACD lijn. Ook hier, zou dit een 9 periode MA zijn. Dit betekent dat het gemiddelde gebruikt wordt van de 9 laatste periodes van de faster MACD line, die geplot wordt als de slower moving average, waardoor de originele lijn nog smoother gevormd wordt. De histogram plot simpelweg het verschil tussen de fast en slow moving average. Als de twee MA’s uit elkaar gaan, wordt de histogram groter. Dit heet divergence omdat de faster moving average van de slower moving average wegdraait. Wanneer de Ma’s dichter bij elkaar komen, heet dit convergence, omdat de faster MA dichter bij de slower MA komt.

En dit is dus hoe de MACD aan de naam komt en wat hij doet.Maar wat kan de MACD voor jou doen?

Hoe te traden met behulp van de MACD ?

Omdat er twee MA’s zijn met verschillende snelheden, zal de ene natuurlijk sneller reageren dan de andere. Als er een nieuwe trend gaat vormen zal de snelle eerder reageren en de tragere crossen. Wanneer deze crossover gebeurt en de snelle gaat verder weg van de trage betekent dit vaak dat er een nieuwe trend gevormd is.

MACD with fast and slow moving average

Als de twee lijnen elkaar crossen zal je zien dat de histogram niet aanwezig is, dit komt omdat het verschil tussen de 2 lijnen dan 0 is. Als de downtrend begint en de snelle lijn verder weg gaat van de trage lijn vormt zicht een groter histogram, wat aanduidt dat het een sterke trend is.

MACD crossover example

Op deze chart is te zien dat de snelle lijn boven de trage kroop waardoor de downtrend gebroken werd. Vanaf daar schoot de koers omhoog in een nieuwe uptrend. Het nadeel van de MACD is dat het ook een lagging indicator is, aangezien het de gemiddelde prijs is van de afgelopen prijzen.

JOIN ONZE COMMUNITY!

Stay up-to-date!