Coinbaas
Home » Wat is Blockchain? » Candle Sticks Lezen

Candle Sticks Lezen

Candlesticks kunnen gebruikt worden voor het voorspellen van de koers van een bepaalde Coin / Token. Het is vrij eenvoudig om een candlestick af te lezen, de candlestick bevat veel meer informatie dan een gewone koerslijn.

  • Open: de openingsprijs
  • High: het hoogste punt binnen de betreffende periode
  • Low: het laagste punt binnen de betreffende periode
  • Close: de sluitingsprijs

 

candle stick lezen

Een Candle Stick heeft altijd betrekking op een bepaalde periode. Deze bepaalde periode is de tijdframe waarop je de grafiek instelt (1m/3m/5m/15m/30m/1h/4h/1d). Elke “Candle” is vervolgens de ingestelde periode.

De periode waarop de bar betrekking heeft hangt af van het tijdsbestek waarop je de grafiek analyseert. Aan de kleur van een Candle kan je zien of de koers is gestegen of gedaald. Groene bars geven aan dat de koers is gestegen, rode bars dat de koers is gedaald.

Candle Sticks lezen en analyseren is een onderdeel in de technische analyse. Zeker voor trading op kort(er) tijdframe (1m/3m/5m) is het nuttig om onderstaande “Candle Stick Patterns” goed te leren. Zie ook soorten traders.

Candle Sticks.

JOIN ONZE COMMUNITY!

Stay up-to-date!